F.I.S 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

F.I.S 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

身處這個行業別,每次到了年底

F.I.S 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  000    

適逢雙十連假,若不想跨夜,

F.I.S 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMAG2967

F.I.S 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

001  

丁丁藥局-2014年寶寶爬行比賽

F.I.S 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

000      

高雄賣烤鴨的店很多(EX仁武烤鴨)

F.I.S 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()